Prihlásenie

SK-Žilina: Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu

20.7.-20.9.2012

2012/S 138-230430

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
42054575
M. Rázusa 104
Kontaktné miesto (miesta): Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Fábry - riaditeľ, Ľudmila Honková
010 01 Žilina
SLOVENSKO
Telefón: +421 415643779
E-mail: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Fax: +421 415640034

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.sczsk.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)Hlavná činnosť
Iné: Správa ciest

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa a ich stredísk.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Organizačné jednotky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a ich strediská - Správa ciest ŽSK Závod Horné Považie (stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá-Kubíková), Závod Kysuce (stredisko Čadca, Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica, Makov), Závod Liptov (stredisko Lipt.Mikuláš, Lipt. Matiašovce, Ružomberok, Lipt. Hrádok), Závod Orava (stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená), Závod Turiec (stredisko Martin, Turčianske Teplice, Turany).

Kód NUTS SK031

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest.
1. frakcia 4-8;
2. frakcia 0-4;
3. frakcia 8-16.
Predmety zákazky budú dodávané do stredísk jednotlivých závodov Správy ciest ŽSK a to:
— Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie (stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá - Kubíková),
— Správu ciest ŽSK, Závod Kysuce (stredisko Čadca, Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica, Makov),
— Správu ciest ŽSK, Závod Liptov (strediko Lipt. Mikuláš, Lipt. Matiašovce, Ružomberok, Lipt. Hrádok),
— Správu ciest ŽSK, Závod Orava (stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená),
— Správu ciest ŽSK, Závod Turiec (stredisko Martin, Turčianske Teplice, Turany).
Predpokladané množstvo: cca 132 600 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 143 054,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
23.7.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.8)Doplňujúce informácie:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji.
Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec)z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 1 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Žilina
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Horné Považie - stredisko Žilina.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 4 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 200 ton.
Spolu: cca 4 200 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 29 400,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 2 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Rajec
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Horné Považie - stredisko Rajec.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 6 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 200 ton.
Farkacia 8-16 = cca 600 ton.
Spolu: cca 6 800 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 40 800,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 3 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Bytča
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Horné Považie - stredisko Bytča.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 9 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 300 ton.
Farkacia 8-16 = cca 1 000 ton.
Spolu: cca 10 300 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 61 800,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 4 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Belá - Kubíková
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Horné Považie - stredisko Belá - Kubíková.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 8 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 300 ton.
Farkacia 8-16 = cca 1 000 ton.
Spolu: cca 9 300 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 74 400,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 5 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, stredisko Čadca
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Kysuce - stredisko Čadca,

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 4 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 200 ton.
Spolu: cca 4 200 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 29 967,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji.
Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec)z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 6 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, stredisko Kysucké Nové Mesto
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Kysuce - stredisko Kysucké Nové Mesto.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 4 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 200 ton.
Spolu: cca 4 200 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 29 967,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 7 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, stredisko Nová Bystrica
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Kysuce - stredisko Nová Bystrica.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 4 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 200 ton.
Spolu: cca 4 200 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 29 967,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 8 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, stredisko Makov
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Kysuce - stredisko Makov.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 8 000 ton.
Frakcia 0-4 = cca 400 ton.
Spolu: cca 8 400 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 59 934,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 9 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, stredisko Liptovský Mikuláš
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 14 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 126 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 10 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, stredisko Liptovské Matiašovce
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovské Matiašovce.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 12 000 ton.
Frakcia 8-16 = cca 1 000 ton.
Spolu: cca 13 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 104 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 11 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, stredisko Ružomberok
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Liptov - stredisko Ružomberok.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 5 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 25 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 12 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, stredisko Liptovský Hrádok
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Hrádok.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 12 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 120 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 13 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Orava, stredisko Dolný Kubín
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Orava - stredisko Dolný Kubín.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 5 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 41 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 14 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Orava, stredisko Námestovo
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Orava - stredisko Námestovo.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 10 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 120 000,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 15 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Orava, stredisko Trstená
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Orava - stredisko Trstená.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 6 000 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 72 600,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 16 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Turiec, stredisko Martin
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Turiec - stredisko Martin.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 7 400 ton.
Frakcia 0-4 = cca 400 ton.
Spolu: cca 7 800 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 76 362,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 17 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Turiec, stredisko Turčianske Teplice
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Turiec - stredisko Turčianske Teplice.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 7 300 ton.
Frakcia 0-4 = cca 400 ton.
Spolu: cca 7 700 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 97 482,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 18 Názov: Správa ciest ŽSK, Závod Turiec, stredisko Turany
1)Stručný opis:
Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) pre Správu ciest ŽSK Závod Turiec - stredisko Turany.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14212000, 44113910

3)Množstvo alebo rozsah:
Frakcia 4-8 = cca 500 ton.
Predpokladané náklady bez DPH: 4 375,00 EUR

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24( od zadania zákazky)

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Množstvo predmetu zákazky je predpokladané, bude verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.2)Doplňujúce informácie:
Množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky sú predpokladané, budú verejným obstarávateľom upravované v závislosti od vývinu poveternostných podmienok v zimných obdobiach a v závislosti od trvania zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Žilinskom kraji. Uchádzač zabezpečí odber predmetu zmluvy alebo dodávku predmetu zmluvy na miesto určenia (v prípade potreby dopravy zo strany verejného obstarávateľa) aj v zimnom období v pracovných dňoch (október - marec) z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby ciest.

VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16.7.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.