Prihlásenie

D-Karlsruhe: Tlačené výrobky a príbuzné produkty

10.8.-10.10.2012

2012/S 153-256036

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH
Pfizerstr. 1
Kontaktná osoba: Petra Koberstein
76139 Karlsruhe
NEMECKO
E-mail: p.koberstein@enbw.com

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.enbw.com

Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

22000000, 79800000, 79340000

Opis
Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
Tlačiarenské a príbuzné služby.
Reklamné a marketingové služby.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.