Prihlásenie

D-Koblenz: Stavebné práce na výstavbe železníc

10.8.-10.10.2012

2012/S 153-256043

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Práce

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
DB ProjektBau GmbH im Namen und auf Rechnung der DB-Netz AG
Frankenstraße 1-3
Kontaktná osoba: Katja Hebig
56068 Koblenz
NEMECKO
Telefón: +49 2613961619
E-mail: katja.hebig@deutschebahn.com
Fax: +49 2613961727

Ďalšie informácie možno získať na adrese: DB ProjektBau GmbH
Frankenstraße 1-3
Kontaktná osoba: Katja Hebig
56068 Koblenz
NEMECKO
Telefón: +49 2613961619
E-mail: katja.hebig@deutschebahn.com
Fax: +49 2613961727

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vergabestelle: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
Hahnstraße 49
Kontaktná osoba: Hans-Jürgen Breitzke
60528 Frankfurt am Main
NEMECKO
Telefón: +49 6926545688
Fax: +49 6926545692

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45234100, 45234116

Opis
Stavebné práce na výstavbe železníc.
Stavebné práce na výstavbe železničnej trate.

II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.4.2013
Plánovaný dátum na
Začatie: 17.6.2013
Dokončenie: 30.8.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.