Prihlásenie

CZ-Praha: Nábytok

10.8.-10.10.2012

2012/S 153-255557

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Kontaktné miesto (miesta): OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
Kontaktná osoba: Vladimír Levandovský
182 21 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 240200120
E-mail: vladimir.levandovsky@otidea.cz
Fax: +420 240200121

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.fzu.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39100000, 39130000, 39110000, 39120000

Opis
Nábytok .
Kancelársky nábytok .
Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti .
Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
10.9.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.