Prihlásenie

CZ-Praha: Kancelárske potreby

10.8.-10.10.2012

2012/S 153-255546

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Státní veterinární správa
00018562
Slezská 7/100
Kontaktná osoba: Mgr. Pavla Karáska
120 56 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 227010162
E-mail: p.karasek@svscr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.svscr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: zakazky.svscr.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Státní veterinární správa
00018562
Slezská 7/100
Kontaktná osoba: Ing. Eugenie Sovové
120 56 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 227010175
E-mail: e.sovova@svscr.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30192000

Opis
Kancelárske potreby .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.