Prihlásenie

CZ-Praha: Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

13.8.-13.10.2012

2012/S 154-257097

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika – Česká rozvojová agentura
75123924
Nerudova 3
Kontaktné miesto (miesta): OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00
Kontaktná osoba: Ing. Martin Polák
118 50 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 240200120
E-mail: martin.polak@otidea.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.czda.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b46d95e2-735b-4694-9c47-4c1455f907c3

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33191000

Opis
Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.