Prihlásenie

UK-Leicester: Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom

13.9.-13.11.2012

2012/S 176-290503

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Eastern Shires Purchasing Organisation (see www.espo.org) on behalf of Leicestershire County Council and Leicester City Council
Barnsdale Way, Grove Park, Enderby
Kontaktná osoba: tenders@espo.org
LE19 1ES Leicester
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón: +44 1162657926
E-mail: tenders@espo.org
Fax: +44 1162944399

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.espo.org

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
60180000, 60181000, 60100000

Opis
Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom .
Prenájom nákladných vozidiel s vodičom .
Služby cestnej dopravy .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
2.11.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.