Prihlásenie

PL-Bełchatów: Konštrukčné výrobky

13.9.-13.11.2012

2012/S 176-290749

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Tovary

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. 1 Maja 63
Kontaktná osoba: Krzysztof Jasitczak
97-400 Bełchatów
POĽSKO
Telefón: +48 447353942
E-mail: Krzysztof.Jasitczak@gkpge.pl
Fax: +48 447351080

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.pgegiek.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44200000, 44100000, 44300000, 44400000

Opis
Konštrukčné výrobky.
Konštrukčné materiály a súvisiace prvky.
Káble, drôty a súvisiace výrobky.
Rôzne montované výrobky a súvisiace diely.

II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel IV: Postup

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.