Prihlásenie

CZ-Praha: Služby cestnej dopravy

9.10.-9.12.2012

2012/S 176-290491

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
00000205
Pod Juliskou 5
Kontaktné miesto (miesta): Ing. Zdeněk Žatečka - správce zakázek
Kontaktná osoba: Ing. Zdeněk Žatečka
160 64 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 739532157
E-mail: zdenek.zatecka@vls.cz
Fax: +420 220405250

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vls.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://zakazky.vls.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
60100000, 77230000, 77211200

Opis
Služby cestnej dopravy .
Služby súvisiace s lesníctvom .
Preprava guľatiny v lese .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
9.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.