Prihlásenie

CZ-Praha: Bezpečnostné poradenstvo

1.10.-1.12.2012

2012/S 176-290488

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Povodí Vltavy, státní podnik
70889953
Holečkova 8
Kontaktné miesto (miesta): Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5
Kontaktná osoba: Ing. Jan Střeštík
150 24 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221401417
E-mail: jan.strestik@pvl.cz
Fax: +420 257314119

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.pvl.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPVL

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79417000

Opis
Bezpečnostné poradenstvo .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.