Prihlásenie

CZ-Praha: Reklamné a marketingové služby

14.9.-14.11.2012

2012/S 177-291661

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
49277600
Vinohradská 46
Kontaktné miesto (miesta): Vinohradská 46, Praha 2
Kontaktná osoba: Lenky Špačkové
120 41 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221580452
E-mail: spackova@czechtourism.cz
Fax: +420 224247516

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCzechTourism

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79340000

Opis
Reklamné a marketingové služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
10.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.