Prihlásenie

CZ-Přerov: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

1.-3.1.2013

2012/S 177-291491

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Statutární město Přerov
00301825
Bratrská 709/34
Kontaktná osoba: Mgr. Drahomíra Dučáková
750 11 Přerov
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 581268281
E-mail: drahomira.ducakova@prerov.eu

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30190000

Opis
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.1.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.