Prihlásenie

CZ-Praha: Údržba telekomunikačnej infraštruktúry

18.9.-18.11.2012

2012/S 179-294696

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika - Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 1
Kontaktné miesto (miesta): Sekce vyzbrojování MO, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6
Kontaktná osoba: Ing. Jiří Furda
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 973218054
E-mail: furdaj@army.cz
Fax: +420 224324700

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.army.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
50332000

Opis
Údržba telekomunikačnej infraštruktúry .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.