Prihlásenie

CZ-Liberec: Elektrické zariadenia a prístroje

19.9.-19.11.2012

 

2012/S 180-295872

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
Kontaktné miesto (miesta): Technická univerzita v Liberci
Kontaktná osoba: Ing. Michale Pasekové
461 17 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.tul.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.ezak.cz/dodavatele-verejnych-zakazek

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

31600000

Opis
Elektrické zariadenia a prístroje .
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.