Prihlásenie

CZ-Zlín: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

15.10.-15.12.2012

2012/S 180-295868

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
nám. T.G.Masaryka 5555
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Blažek
760 01 Zlín
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 606777209
E-mail: pblazek@rektorat.utb.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.utb.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
Kontaktná osoba: Iva Momirovová
620 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Fax: +420 545220842

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000

Opis
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.