Prihlásenie

CZ-Praha: Systémy pre rôzne prípady

19.9.-19.11.2012

2012/S 180-295865

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
00024341
Palackého náměstí 4
Kontaktné miesto (miesta): Oddělení veřejných zakázek MZČR
Kontaktná osoba: JUDr. Marcela Rohlíková, vedoucí oddělení
128 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224972191
E-mail: verejnazakazka@mzcr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mzcr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00024341

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48814500, 48814000, 48180000, 71317210

Opis
Systémy pre rôzne prípady .
Lekárske informačné systémy .
Softvérový balík pre zdravotníctvo .
Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.