Prihlásenie

CZ-Ostašov: Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou

19.9.-19.11.2012

 

2012/S 180-295765

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

H + H METAL - CZ, s.r.o.
45487707
Ostašov 48
Kontaktné miesto (miesta): H + H METAL - CZ, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Marek Hlouch, jednatel společnosti
675 52 Ostašov
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 602795154
E-mail: marek@hlouch.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.hplushmetal.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: IPI s.r.o.
46978135
Strojírenská 2244/34
Kontaktné miesto (miesta): IPI s.r.o.
Kontaktná osoba: Jiří Novotný
591 01 Žďár nad Sázavou
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 724125614
E-mail: siborova@ipi.cz
Internetová adresa: www.ipi.cz

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45213000, 45454100

Opis
Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou .
Reštaurovanie .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 19.10.2012
Plánovaný dátum na
začatie prác: 18.2.2013
dokončenie prác: 30.11.2014
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.