Prihlásenie

D-Hamburg: Zariadenie na prenos údajov

26.9.-26.11.2012

 

2012/S 185-304657

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Hamburger Hochbahn AG
Steinstraße 20
Kontaktná osoba: Günther Wietig
20095 Hamburg
NEMECKO
E-mail: guenther.wietig@hochbahn.de

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://hochbahn.de

Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32260000

Opis
Zariadenie na prenos údajov.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.