Prihlásenie

CZ-Praha: Plánovanie informačných systémov alebo technológie

28.9.-28.11.2012

2012/S 187-307798

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
49241494
Za Poříčskou branou 256/6
Kontaktné miesto (miesta): Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Kontaktná osoba: Michal Sedláček
186 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 225989400
E-mail: info@pgrlf.cz
Fax: +420 225989405

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.pgrlf.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: PIIS s.r.o.
47469731
Husova 168
Kontaktné miesto (miesta): PIIS s.r.o.
Kontaktná osoba: Miroslav Mach
530 03 Pardubice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 466260166
E-mail: mach@piis.cz
Fax: +420 466260168
Internetová adresa: www.piis.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72222200, 72267000

Opis
Plánovanie informačných systémov alebo technológie .
Služby na údržbu a opravu softvéru .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.