Prihlásenie

CZ-Ivančice: Riadenie projektov výstavby

28.9.-28.11.2012

CZ-Ivančice: Riadenie projektov výstavby

2012/S 187-307797

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
49458892
B.M. Kuldy 20
664 91 Ivančice
ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie možno získať na adrese: GORDION, s.r.o.
Drozdovice 4
Kontaktná osoba: Blanka Dosedělová
796 01 Prostějov
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 582335705
E-mail: dosedelova@gordion.cz
Fax: +420 582335705

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71541000

Opis
Riadenie projektov výstavby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
24.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.