Prihlásenie

SI-Križevci pri Ljutomeru: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

28.9.-28.11.2012

 

2012/S 187-307484

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru 16B
SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
SLOVINSKO
E-mail: sonja.trstenjak@guest.arnes.si

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000

Opis
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty .
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky .
Spracované a konzervované ryby .
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky .
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky .
Mliečne výrobky .
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky .
Rôzne potravinárske výrobky .
Nápoje, tabak a príbuzné produkty .
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.