Prihlásenie

CZ-Ostrava: Inžinierske služby

10.10.-10.11.2012

2012/S 195-320957

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Kvados a.s.
25826654
Pivovarská 4/10
Kontaktné miesto (miesta): Kvados a.s.
Kontaktná osoba: Jiří Vidlář
709 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 596126210
E-mail: vidlar@kvados.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.kvados.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71300000

Opis
Inžinierske služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
3.11.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.