Prihlásenie

CZ-Husinec: Kovoobrábacie stroje

10.10.-10.11.2012

2012/S 195-320660

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Hlavní 130 Husinec-Řež
Kontaktné miesto (miesta): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Kontaktná osoba: Jan Veselský
250 68 Husinec
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 266172535
E-mail: vse@cvrez.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.cvrez.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42630000, 38300000, 38410000

Opis
Kovoobrábacie stroje .
Meracie prístroje .
Meracie nástroje .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
25.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.