Prihlásenie

CZ-Olomouc: Prístroje na čistenie stlačenou vodou

16.10.-16.12.2012

2012/S 199-327340

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Křížkovského 511/8
Kontaktné miesto (miesta): odd. veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Jungová
771 47 Olomouc
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 585631117
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Fax: +420 585631012

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.upol.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://zakazky.upol.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42924730, 42959000, 33191000

Opis
Prístroje na čistenie stlačenou vodou .
Umývačky riadu nie pre domácnosť .
Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
5.11.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.