Prihlásenie

SE-Štokholm: Čerpadlá a kompresory

14.11.2012-14.1.2013

2012/S 219-361178
Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vattenfall AB (publ)
Vattenfall AB
Kontaktné miesto (miesta): Anna Salmela, Category Manager MRO
SE-169 92 Stockholm
ŠVÉDSKO
Telefón: +46 706081492
E-mail: anna.salmela@vattenfall.com

Ďalšie informácie možno získať na adrese Connexio
Connexio - Achilles Information GmbH Prinzenalle 5
Kontaktná osoba: Connexio Team
40549 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720
Internetová adresa: http://www.achilles.com/germany

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Connexio
Connexio - Achilles Information GmbH Prinzenalle 5
Kontaktná osoba: Connexio Team
40549 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720
Internetová adresa: http://www.achilles.com/germany

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Connexio
Connexio - Achilles Information GmbH Prinzenalle 5
Kontaktná osoba: Connexio Team
40549 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720
Internetová adresa: http://www.achilles.com/germany

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42120000, 50500000

Opis
Čerpadlá a kompresory.
Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.