Prihlásenie

AT-Viedeň: Rôzne špecializované remeselné stavebné prácePREDBEŽNE OZNÁMENIE

8.2.2013

2013/S 028-043243

Predbežné oznámenie

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

ARE Austrian Real Estate GmbH, vertreten durch Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Hintere Zollamtsstraße 1
Kontaktné miesto (miesta): Planen & Bauen Wien
Kontaktná osoba: Herrn Berthold Scheurer
1031 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 502444533
E-mail: Berthold.Scheurer@big.at
Fax: +43 502444732

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.big.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.big.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45262600, 45262670

Opis
Rôzne špecializované remeselné stavebné práce .
Obrábanie kovov .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvyPlánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 22.4.2013
Plánovaný dátum na
začatie prác: 6.10.2013
dokončenie prác: 9.5.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.