Prihlásenie

CZ-Pardubice: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNE OZNÁMENIE

8.2.2013

2013/S 028-043340

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Univerzita Pardubice
00216275
Studentská 95
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hybenová
532 10 Pardubice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 466036266
E-mail: ivana.hybenova@upce.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38000000

Opis
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania12.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.