Prihlásenie

CZ-Chomutov: Slnečné kolektory na výrobu tepla PREDBEŽNE OZNÁMENIE

15.2.2013

2013/S 033-051938

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statutární město Chomutov
00261891
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
ČESKÁ REPUBLIKA

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.chomutov-mesto.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.chomutov-mesto.cz/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

09331100

OpisSlnečné kolektory na výrobu tepla .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.