Prihlásenie

CZ-Ostrava: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.2.2013

2013/S 034-053711

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
Kontaktné miesto (miesta): eCentre, a.s.
Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Panáček
701 26 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón:  +420 734442688 
E-mail: panacek@ecentre.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.pod.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=78

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

43000000

Opis
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia .
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.