Prihlásenie

CZ-Ostrava: Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.2.2013

2013/S 034-053521

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
00095711
Úprkova 1
Kontaktná osoba: Ing. Jan Lukšo
702 23 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón:  +420 595135911 
E-mail: ssmsk@ssmsk.cz
Fax: +420 596133729

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ssmsk.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45230000

Opis
Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.