Prihlásenie

AT-Viedeň: Programovanie aplikačného softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.2.2013

2013/S 034-053991

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Umweltbundesamt GmbH
Spittelauer Lände 5
1090 Wien
RAKÚSKO

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.umweltbundesamt.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72212000

Opis
Programovanie aplikačného softvéru .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania8.4.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.