Prihlásenie

PL-Gdynia: Práce na ceste PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.2.2013

2013/S 038-059668

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
Kontaktná osoba: Dorota Tuźnik
81-364 Gdynia
POĽSKO
Telefón:  +48 587612085 
E-mail: refzampub@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.zdiz.gdynia.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233140, 45233142, 45233221, 45221111

Opis
Práce na ceste .
Práce na oprave ciest .
Natieračské práce povrchu vozoviek .
Stavebné práce na cestných mostoch .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvyPlánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 29.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.