Prihlásenie

HU-Budapešť: Optické čítacie systémy PREDBEŽNE OZNÁMENIE

22.2.2013

2013/S 038-060307

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Tovary

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
AK04804
Dunavirág u. 2-6.
Kontaktná osoba: Kocsis Lászlóné
1138 Budapest
MAĎARSKO
Telefón:  +36 307717041 
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax: +36 17678321

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.posta.hu

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
Dunavirág u. 2-6.
Kontaktná osoba: Molnár Emese
1138 Budapest
MAĎARSKO
E-mail: molnar.emese@posta.hu
Fax: +36 17678321
Internetová adresa: www.posta.hu

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
Dunavirág u. 2-6.
Kontaktná osoba: Molnár Emese
1138 Budapest
MAĎARSKO
E-mail: molnar.emese@posta.hu
Fax: +36 17678321
Internetová adresa: www.posta.hu

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
Dunavirág u. 2-6.
Kontaktná osoba: Molnár Emese
1138 Budapest
MAĎARSKO
E-mail: molnar.emese@posta.hu
Fax: +36 17678321
Internetová adresa: www.posta.hu

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48313100, 72212600, 39360000, 38311000

Opis
Optické čítacie systémy.
Služby na vývoj databázového a operačného softvéru.
Utesňovacie/ciachovacie zariadenia.
Elektronické váhy a ich príslušenstvo.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
IV.3.2)Lehota na potvrdenie záujmu:
11.3.2013
IV.3.3)Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie:
IV.3.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.