Prihlásenie

LV-Riga: Stavebné prácePREDBEŽNE OZNÁMENIE

22.2.2013

2013/S 038-059680

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu 1
Kontaktné miesto (miesta): Rīgas Tehniskā universitāte
Kontaktná osoba: Ilze Sakne
Rīga, LV-1658
LOTYŠSKO
Telefón:  +371 67089019 
E-mail: ilze.sakne@rtu.lv
Fax: +371 67089016

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.rtu.lv

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.rtu.lv

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.