Prihlásenie

CZ-Kralupy nad Vltavou: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.2.2013

2013/S 039-061671

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
29021731
Mostní 812
Kontaktné miesto (miesta): Mostní 812, Kralupy nad Vltavou
Kontaktná osoba: Vladimíra Lánského
278 01 Kralupy nad Vltavou
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: sportkralupy@seznam.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.sportkralupy.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://uverejnovani.cz/profiles/details/kralupska-sportovni-spol-s-r-o/

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000, 45110000, 45310000, 45351000

Opis
Stavebné práce .
Búranie budov a demolačné práce a zemné práce .
Elektroinštalačné práce .
Práce na strojárskych inštaláciách .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvyPlánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 22.3.2013
v dňoch: 100 (od zadania zákazky)

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.