Prihlásenie

CZ-Ostrava: Osobné automobily PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.2.2013

 

2013/S 042-067196

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Fakultní nemocnice Ostrava
00843989
17. listopadu 1790
Kontaktné miesto (miesta): Oddělení obchodně-právní
Kontaktná osoba: Bc. Jana Senftová
708 52 Ostrava-Poruba
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 597373118
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Fax: +420 596916056

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.fno.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

34110000

Opis
Osobné automobily . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
25.3.2013

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.