Prihlásenie

AT-Salzburg: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.2.2013

 

2013/S 042-067052

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Salzburger Gebietskrankenkasse Wirtschaftsabteil.
Engelbert-Weiß-Weg 10
Kontaktná osoba: Herrn Roland Zambelli
5020 Salzburg
RAKÚSKO
Telefón: +43 66288891203
E-mail: wirtschaft@sgkk.at
Fax: +43 662888931203

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.sgkk.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.sgkk.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33000000

Opis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti . 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.