Prihlásenie

AT-Viedeň: Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.3.2013

2013/S 045-072082

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

ASFINAG Bau Management GmbH (Ansfelden)
Modecenterstr.16
Kontaktné miesto (miesta): Asfinag Bau Management GmbH
Kontaktná osoba: Herrn Ing. Clemens Kucera
1030 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 5010814155
E-mail: clemens.kucera@asfinag.at
Fax: +43 5010814152

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.asfinag.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.asfinag.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45421100

Opis
Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.