Prihlásenie

I-Sesto Fiorentino: Spektroskopické prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.3.2013

2013/S 048-077840

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

CNR Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"
Via Madonna del Piano 10
Kontaktná osoba: Bracci Susanna
50019 Sesto Fiorentino
TALIANSKO
Telefón: +39 0555225413
E-mail: s.bracci@icvbc.cnr.it

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ifac.cnr.it

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33114000

Opis
Spektroskopické prístroje . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
8.4.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.