Prihlásenie

PL-Tarnowo Podgórne: Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

21.3.2013

2013/S 057-093800

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Gminna Jednostka Oświatowa
ul. Sportowa 1
62-080 Tarnowo Podgórne
POĽSKO
Telefón: +48 618146482
E-mail: b.swierkiel@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146482

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.tarnowo-podgorne.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

60130000

Opis
Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
31.5.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.