Prihlásenie

CZ-Praha: Tlakové nádoby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.3.2013

2013/S 058-095443

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

ČR – Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
00007064
Kloknerova 2295/26
Kontaktné miesto (miesta): MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295, Praha 4
Kontaktná osoba: Ing. Petr Škopek
148 01 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 950819586
E-mail: petr.skopek@grh.izscr.cz
Fax: +420 950819968

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.hzscr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.softender.cz/mvcr

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

44615000

Opis
Tlakové nádoby . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
20.4.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.