Prihlásenie

AT-Viedeň: Stavebné práce na stavbe domovPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.3.2013

2013/S 061-102042

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Wien - Wiener Wohnen, Zentrales Bausanierungsmanagement
Guglgasse 15
Kontaktná osoba: Ing. Stephan Draxler
1110 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 18769617
E-mail: office@architekt-zauchenberger.at
Fax: +43 1876961730

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.wien.gv.at/wohnen/wienerwohnen

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45211100

Opis
Stavebné práce na stavbe domov .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvyPlánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 20.5.2013
Trvanie v mesiacoch: 18 (od zadania zákazky)

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.