Prihlásenie

CZ-Praha: Geofyzikálny prieskum PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.4.2013

2013/S 065-109109

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Česká republika – Česká rozvojová agentura
75123924
Nerudova 3
Kontaktná osoba: Radek Meluzin
118 50 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221874867
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221874870

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.czda.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b46d95e2-735b-4694-9c47-4c1455f907c3

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Pyramida CS s.r.o.
45306770
Žirovnická 2389
Kontaktná osoba: Radek Meluzin
106 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221874867
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221874870

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71351710, 42122000

OpisGeofyzikálny prieskum .
Čerpadlá

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.