Prihlásenie

CZ-Praha: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

26.4.2013

2013/S 082-138041

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Česká republika – Generální finanční ředitelství
72080043
Lazarská 15/7
Kontaktná osoba: Jana Šrámková
117 22 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 296854416
E-mail: jana.sramkova@fs.mfcr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://cds.mfcr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.softender.cz/em4?service=orgProfile/GFR

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72222300

OpisSlužby informačných technológií .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.