Prihlásenie

AT-Graz-Raaba: Čistiace a sanitárne služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

26.4.2013

2013/S 082-138039

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

ASFiNAG Service GmbH im Vollmachtsnamen der ASFiNAG
Fuchsenfeldweg 71
Kontaktná osoba: Frau Michaela Paulin
8074 Graz-Raaba
RAKÚSKO
Telefón: +43 5010816000
E-mail: servicegmbh@asfinag.at
Fax: +43 5010816020

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.asfinag.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.asfinag.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90900000

OpisČistiace a sanitárne služby .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.