Prihlásenie

AT-Kitzbühel: Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.5.2013

 

2013/S 091-154497

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadtgemeinde Kitzbühel
Hinterstadt 20
Kontaktné miesto (miesta): Stadtgemeinde Kitzbühel
Kontaktná osoba: Stefan Hasenauer
6370 Kitzbühel
RAKÚSKO
Telefón: +43 535662161
E-mail: hasenauer@kitzbuehel.at
Fax: +43 535662161-25

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.kitzbuehel.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.digitale-ausschreibung.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Sponring Engineering
Gewerbepark 3
Kontaktná osoba: Erwin Nederegger
6068 Mils
RAKÚSKO
Telefón: +43 5223204925
E-mail: nederegger@sponring-engineering.at
Fax: +43 5223204925-31
Internetová adresa: http://www.digitale-ausschreibung.at

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45432000

Opis
Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 30.8.2013
Trvanie v mesiacoch: 17 (od zadania zákazky)

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.