Prihlásenie

AT-Viedeň: Telefónne ústredne PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.5.2013

2013/S 097-165305

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Pensionsversicherungsanstalt
Friedrich Hillegeist-Straße 1
Kontaktné miesto (miesta): Ausschreibungskoordination
1021 Wien
RAKÚSKO
E-mail: gerhard.schiffler@pensionsversicherung.at
Fax: +43 5030325794

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32551200, 32552100, 45314100, 50332000, 79512000

OpisTelefónne ústredne .
Telefónne prístroje .
Inštalovanie telefónnych ústrední .
Údržba telekomunikačnej infraštruktúry .
Stredisko hovorov .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.