Prihlásenie

AT-Viedeň: Maľby a natieranie budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

31.5.2013

2013/S 104-177489

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Herz Jesu Krankenhaus Gesellschaft mbH
Baumgasse 20A
Kontaktné miesto (miesta): Delta Baumanagement GmbH
Kontaktná osoba: Mag. iur. Erika Burdej
1030 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 50756200
E-mail: baumanagement@delta.at
Fax: +43 507565200

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45442110

Opis
Maľby a natieranie budov .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 22.7.2013
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.9.2013
dokončenie prác: 30.11.2014
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.