Prihlásenie

Poľsko-Murowana Goślina: Služby verejnej cestnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.7.2013

2013/S 127-218125

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
Kontaktná osoba: Marlena Zalesna-Tytyk
62-095 Murowana Goślina
POĽSKO
Telefón: +48 618923660
E-mail: a.stern@murowana-goslina.pl
Fax: +48 618923661

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.murowana-goslina.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

60112000

Opis
Služby verejnej cestnej dopravy . 
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
20.9.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.