Prihlásenie

Nemecko-Duisburg: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.7.2013

2013/S 127-218967

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Práce

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Auftraggeber: DB Netz AG / Für den Einkauf zuständige Stelle: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Bauleistungen, TEI-W-B
Hansastr. 15
Kontaktné miesto (miesta): s. o.
Kontaktná osoba: Michael Höller
47058 Duisburg
NEMECKO
Telefón: +49 20330173482
E-mail: michael.hoeller@deutschebahn.com
Fax: +69 26557894

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.bahn.de

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.bahn.de

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

4500000045222000452360004522110045221112452211114522111331600000

Opis
Stavebné práce.
Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh.
Stavebné práce na stavbe plôch.
Stavebné práce na úprave mostov.
Stavebné práce na železničných mostoch.
Stavebné práce na cestných mostoch.
Stavebné práce na mostoch pre peších.
Elektrické zariadenia a prístroje.
II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.9.2014
Plánovaný dátum na
Začatie: 16.3.2015
Dokončenie: 29.3.2022

Oddiel IV: Postup

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.